UMUR PIHAK BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN
Periode :      
NO JENIS PERKARA s/d 20th 21 s/d 30th 31 s/d 40th 41 s/d 60th lebih 60th JUMLAH
1   Izin Poligami - - - - - -
2   Pencegahan Perkawinan - - - - - -
3   Penolakan Perkawinan oleh PPN - - - - - -
4   Pembatalan Perkawinan - - - - - -
5   Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri - - - - - -
6   Cerai Talak - - - - - -
7   Cerai Gugat - - - - - -
8   Harta Bersama - - - - - -
9   Penguasaan Anak - - - - - -
10   Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu - - - - - -
11   Hak - Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami - - - - - -
12   Pengesahan Anak - - - - - -
13   Pencabutan Kekuasaan Orang Tua - - - - - -
14   Perwalian - - - - - -
15   Pencabutan Kekuasaan Wali - - - - - -
16   Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan - - - - - -
17   Ganti Rugi Terhadap Wali - - - - - -
18   Asal Usul Anak - - - - - -
19   Penolakan Kawin Campuran - - - - - -
20   Istbat Nikah - - - - - -
21   Izin Kawin - - - - - -
22   Dispensasi Kawin - - - - - -
23   Wali Adhol - - - - - -
24   KEWARISAN - - - - - -
25   WASIAT - - - - - -
26   HIBAH - - - - - -
27   WAKAF - - - - - -
28   ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH - - - - - -
29   LAIN-LAIN *) - - - - - -
30   EKONOMI SYARIAH - - - - - -
31   P3HP/Penetapan Ahli Waris - - - - - -
TOTAL - - - - - -


Direct Link :
http://perkara.pta-surabaya.go.id/v1/action/RekapUmur.php?c_pa=pa.pct